Chiêm ngưỡng căn hộ mang phong cách hoàng gia ở Mỹ

Chiêm ngưỡng căn hộ mang phong cách hoàng gia ở Mỹ

Căn hộ này được đặt tại 5324 Palm Royal Boulevard, Sugar Land, Texas, Mỹ với nội thất mang phong cách hoàng gia.

Chiêm ngưỡng căn hộ mang phong cách hoàng gia ở Mỹ  

Chiêm ngưỡng căn hộ mang phong cách hoàng gia ở Mỹ 1 

Chiêm ngưỡng căn hộ mang phong cách hoàng gia ở Mỹ 2 

Chiêm ngưỡng căn hộ mang phong cách hoàng gia ở Mỹ 3 

Chiêm ngưỡng căn hộ mang phong cách hoàng gia ở Mỹ 4 

Chiêm ngưỡng căn hộ mang phong cách hoàng gia ở Mỹ 5 

Chiêm ngưỡng căn hộ mang phong cách hoàng gia ở Mỹ 6 

Chiêm ngưỡng căn hộ mang phong cách hoàng gia ở Mỹ 7 

Chiêm ngưỡng căn hộ mang phong cách hoàng gia ở Mỹ 8 

Chiêm ngưỡng căn hộ mang phong cách hoàng gia ở Mỹ 9 

Chiêm ngưỡng căn hộ mang phong cách hoàng gia ở Mỹ 10 

Chiêm ngưỡng căn hộ mang phong cách hoàng gia ở Mỹ 11 

(Theo PTT)

Đối tác